Благодарствен адрес към Обществения съвет на 18. СУ “Уилям Гладстон”