РЕШЕНИЕ на Столичния оперативен щаб за превенция и оценка на риска

На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Столичния временен оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бяха взети следните решения:

1. За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в столичните училища за учениците от 8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително.
2. За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в столичните училища за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.

Всички ученици от 18. СУ “Уилям Гладстон” от прогимназиален етап (5,6,7 клас) и гимназиален етап (8,9,10,11 и 12 клас) продължават обучението си от разстояние в електронна среда.

Със съобщението от официалната страница на Столична община, може да се запознаете тук:

https://www.sofia.bg/web/guest/-/v-vedenoto-distancionno-obucenie-za-ucenicite-v-gimnazialnia-etap-prod-lzava-do-27-noemvri-vklucitelno