КАРАНТИНИРАНЕ НА II “Ж” КЛАС

Уважаеми родители,

Във връзка с постъпила информация от 8.11.2020 г., за положителни PСR тест за COVID-19 на класния ръководител на  II “Ж” клас, Ви информираме следното:

Считано от 5.11.2020 г. , учениците от II “Ж”  клас са карантинирани за период от 10 дни от последния ден на контакт с класния ръководител – 5.11.2020 г. За този период, учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Учениците следва да възстановят присъствени учебни занятия на 16.11.2020 г.

От ръководството