Обявяване на свободно място в 5 клас

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 5 клас, паралелка с интензивно изучаване на английски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 25.09. 2020 г.

Директор
Величка Стойчева