Открити “класни стаи” в 18. СУ “Уилям Гладстон”

На 18 септември 2020 г. председателят на Обществения съвет към 18-то СУ „Уилям Гладстон“ посети пространствата в двора на училището, оборудвани за провеждане на учебни занятия на открито. Процесът по обособяване на „класни стаи“ в двора на училището продължава, с цел да се осигури пълоценен и съобразен с противоепидемичните мерки учебен процес.

Публикуваме снимки на откритите „класни стаи“, поради ограничения достъп на родителите до сградата и двора на училището. Заснемането им е съобразено с изискванията за закрила на личността на детето (чл. 11а от Закона за закрила на детето), поради което снимките не показват изображения на ученици.