Прием след VII клас по Наредба 10

Уважаеми родители,

към настоящия момент няма свободни места за прием след VII клас. При наличието на такива, те ще бъдат оповестяани своевременно на сайта на училището.

Здрава и успешна учебна година!