ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ ПО НАРЕДБА 10 В 18.СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“

ЗАЯВЛЕНИЯ  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, НА 11/09/2020 Г. – ОТ 9:00 до 12:00

 

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – НЕМСКИ/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 МЯСТО

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – ФРЕНСКИ/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 МЕСТА

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – ФРЕНСКИ/ИСПАНСКИ ЕЗИК – 1 МЯСТО

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – КИТАЙСКИ/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 МЯСТО

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АРАБСКИ/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 МЕСТА

 

КАНДИДАТСТВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА САМО С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТИ И ПО КРИТЕРИИТЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЕМ

 ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ – 14:00 ч.