Откриване на учебната 2020-2021 година

Уважаеми ученици и родители,

поради  епидемичната обстановка  във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се проведе по следния начин:

1) официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от I и VIII клас и техните родители. След самото откриване ще се проведат и общи родителски срещи. И двете събития ще се състоят в ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО по следния график:

I клас – 10:00 ч. – откриване; 10:15 ч.  – родителска среща и час на класа за учениците;

VIII клас – 11:15 ч. – откриване; 11:30 ч. – родителска среща и час на класа за учениците.

ВХОД за всички ученици и родители от I И VIII КЛАС –  УЛИЦА “СТРАНДЖА”

ИЗХОД –  УЛИЦА “ЦАР СИМЕОН”

2) за учениците от II, III, IV,V,VI,VII,IX,X,XI и XII клас ще се проведе единствено ЧАС НА КЛАСА с класните ръководители по класните стаи по следния график:

10:00 – 10:40 ч. – II, III A,Б,В,Г, VI, IX, X и XI клас

11:10 – 11:50 ч. – III Д,Е,Ж, IV,V,VII, XII клас

ВХОД за учениците от II, III, IV,V,VI,VII,IX,X,XI и XII КЛАС ЦЕНТРАЛЕН ВХОД НА УЧИЛИЩЕТО НА УЛИЦА “ПИРОТСКА”

КЛАСНИ СТАИ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП

КЛАСНИ СТАИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

КЛАСНИ СТАИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Ръководството и екипът на 18. СУ пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!