График на изпитна сесия на ученици на самостоятелна форма на обучение

Уважаеми ученици,

С оглед на извънредната обстановка, моля всички да бъдете с предпазни маски и да спазвате дистанция.

График