Четвърто класиране за прием в първи клас за учебната 2020-2021 година

Уважаеми родители, Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката, с № РД09-1376/23.06.2020 г., относно завишване на максималния брой на учениците в паралелки в първи клас, обявяваме свободни места за четвърто класиране, както следва:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / КИТАЙСКИ ЕЗИК   –  2 МЕСТА

КОРЕЙСКИ ЕЗИК / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   –   3 МЕСТА

РУСКИ ЕЗИК / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   –  4 МЕСТА

НЕМСКИ ЕЗИК / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   –  5 МЕСТА

ФРЕНСКИ ЕЗИК / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   – 4 МЕСТА

ЯПОНСКИ ЕЗИК / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   – 8  МЕСТА

 

Заявления за участие в  ЧЕТВЪРТО класиране  следва да бъдат подадени, чрез електронната система на училището от 25.06.2020 г. /след 9:00 ч./ до 29.06.2020 г. /до 12:00 ч./

Списъкът на приетите на четвърто класиране ученици ще бъде оповестен на 29.06.2020 г., след 16:00 часа.