График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма

График -изп-май 2020

Всички  изпити за оформяне на годишна оценка са с начало 10:00 ч. Учениците са длъжни да носят химикал, както и предпазни маски с оглед на епидемиологичната обстановка.