График на приравнителни изпити за период 18.05.2020г-26.05.2020г

18.05.2020г-понеделник

Български език и литература-ЗУЧ 9 клас

Български език и литература-ЗП 10 клас

Английски език-ЗП 9 клас

20.05.2020г-сряда

Философия-ЗУЧ 9 клас

Испански език-ЗП/ПП 9 клас

Английски език -ЗП/ПП 10 клас

Български език и литература-ЗУЧ 9 клас

Български език и литература-ЗП 9 клас

21.05.2020г-четвъртък

Математика-ЗУЧ 9 клас

Немски език-ЗУЧ 8 клас

Арабски език ЗУЧ 8 клас

Информационни технологии -ЗУЧ 9 клас

22.05.2020г-петък

История и цивилизации-ЗУЧ 8 клас

Български език и литература-ЗП 10 клас

Изобразително изкуство- ЗУЧ 9 клас

Испански език-ЗП/ПП 10 клас

26.05.2020г вторник

ФВС ЗУЧ 9 клас

Изобразително изкуство- ЗУЧ 8 клас

История и цивилизации-ЗП 9 клас

Всички приравнителни изпити са с начало 10:00 ч. Учениците са длъжни да носят химикал, както и предпазни маски с оглед на епидемиологичната обстановка.