Логопедични материали в помощ на ученици и родители

Уважаеми родители,

в помощ на Вас и Вашите деца логопедът към 18. СУ “Уилям Гладстон”, г-жа Светла Бенина, предоставя следните презентации:

 1. Презентация „Техника на четене“ – в подкрепа на родители и учители за подобряване техниката на четене на учениците от 1 до 4 кл.;
 2. Презентация „Езикови умения“ – в подкрепа на родители и учители за подобряване на езиковите умения на учениците от 1 до 4 кл.;
 3. Презентация „Диференциация на звук Р/Л“  – в подкрепа на родителите за диференциране и правилен изговор и писане на думи, които съдържат звук и букви Р/Л;
 4. Презентация “Когнитивна работа за памет”;
 5. Презентация по математика: „Начални представи за състава на числата до 100“;
 6. Презентация  „Правилно произношение на звук „Ш“;
 7. Презентация ” Да тренираме нашето внимание”;
 8. Презентация “Разграничаване на звук С от звук Ш в срички, думи и изречения”;
 9. Презентация “Развитие на речта”;
 10. Презентация “Начални умения за четене”;
 11. Презентация “Събиране до 100”;
 12. Презентация “Разбиране на прочететното”.