Организация на обучението от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители,

От 16 март вече сме в дистанционна форма на обучение. Апелираме към Вашето съдействие и търпение, процесът да се реализира според очакванията на всички участници. Много от колегите вече са избрали инструмент, който намират за подходящ. Училището разполага със собствена платформа за реализацията на този тип обучение, която децата Ви могат да достъпят на http://u4ili6teto.bg/18sou/ и която ще е основен помощник в тази предизвикателна ситуация, заедно с подобния тип платформа, предоставена от google – https://classroom.google.com

Всички ученици, от 5-и до 12-и клас следва да влизат в системата и да посещават  курсовете си от седмичното разписание. Там те могат да се обучават асинхронно, с оглед на индивидуалните си възможности за достъп до технически средства и интернет. Учебният ден се реализира по рамката на приетото седмично разписание, в интервала от 9 до 13:30 часа или според възможностите на преподавателите и съответната паралелка. Класните ръководители следва да Ви информират за промени в програмата, а Вие – да осигурите участието на детето си в процеса.

Много от нашите колеги, поради спецификата на преподавания материал, следва да реализират и  срещи с учениците/класовете онлайн. Тук сме оставили избора на учителя, като сме го регламентирали в рамките на следните приложения за видео-конферентна връзка – zoom, skype и виртуалната класна стая на електронния дневник или електронната платформа, които училището ползва.

С най-малките, нашите ученици от начален етап, класните им ръководители ще общуват преобладаващо чрез Вас – техните родители, следвайки обичайното си седмично разписание.

 

Уважаеми родители,

Нека се възползваме пълноценно  и с особено внимание от достиженията на технологиите, за да подкрепим децата и да реализираме адекватен учебен процес, било то и в дистанционна форма. Всичко това няма как да се случи без Вашата отговорна реакция. Ние, учителите на Вашите деца, апелираме:

  • Осигурете, според възможностите си, спокойна среда за учене на детето си, където да може да се осъществи комуникацията с учителя и  да се усвоява адекватно учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Насърчавайте детето да бъде активно;
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  • Насърчавайте детето да бъде активно;
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
  • Поддържайте дисциплинирана комуникация с нас, учителите и ръководството на училището. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

Вашето съдействие и отговорност са от ключова важност за постигането на добри резултати от страна на децата Ви.

 

Бъдете здрави! Пазете себе си и близките си!