Свободни места

СВОДОБНИ МЕСТА

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, 18.СУ “Уилям Гладстон”обявява едно свободно място в 8 клас, паралелка с интензивно изучаване на арабски език през учебната 2019/2020 г.
Подаване на документи в срок до 16:30 ч. на 03.02.2020 г.