КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН” ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ – КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 – 2019 / 2020 г.

КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН” ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 , 2019 / 2020 г.

18 СУ „Уилям Гладстон” обявява селекционна процедура за участие в мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за учебната 2019/2020 година.

Подробна информация относно обучителните курсове, условията за кандидатстване и необходимите документи можете да откриете в прикачените папки.

Краен срок за кандидатстване: 29 ЯНУАРИ 2020 г., 17:00 часа

Документи за информация

Документи за попълване