Конкурс “Посланик за един ден” за момичета-ученици от 14 до 18 г.

В конкурса имат право да участват само момичета – ученици, на възраст между 14 и 18 години (в 8-11 клас през учебната 2019-20 г.), към момента на кандидатстване живеещи и учащи в България. Близки роднини на служители на Британското посолство и свързани лица с журито на конкурса нямат право да участват в инициативата „Посланик за един ден“.

За участие в конкурса е необходимо всеки участник да отговори на въпроса „Ако бяхте посланик за един ден, как бихте популяризирали България на световната сцена?”.

Отговорът може да е под формата на есе или видео. Есето трябва да е в рамките на 200-250 думи, а видеото трябва да е максимум две минути. Есето/видеото може да е на английски или на български език.

Отговорите трябва да бъдат изпратени само през формата за кандидатстване, която е достъпна на адрес: www.ambassadorforaday.com. Заедно с есето или видеото, всеки участник следва да изпрати и следните лични данни за контакт: трите имена, дата на раждане, населено място, електронна поща и телефон за връзка. Тези данни ще бъдат използвани с цел уведомяването на участниците за резултатите от конкурса.

Участниците в конкурса имат право да изпращат есета или видеа, които към момента на обявяване на конкурса „Посланик за един ден“ не са публикувани в печатни или интернет издания, и/или с които не са участвали в други подобни конкурси. Съдържанието на есетата, както и видеата, трябва да бъде оригинално и съобразено с темата на кампанията „Посланик за един ден“ – България на световната сцена.

Краен срок за кандидатстване 12.01.2020 г.

Повече информация можете да видите на следния сайт: www.ambassadorforaday.com