Родителска среща V- VII клас

Уважаеми родители,

на 13.01.2020г. /понеделник/ ще се проведе родителска среща от 19.00 часа /консултации с учители/.