График на изпитна сесия януари 2020г. за ученици на самостоятелна форма на обучение.