Награждаване на номинирани за национален кръг в Първи национален конкурс “Иноватори в образованието” столични образователни институции

На 18.12.2019 г. в заседателната зала на РУО София-град бяха наградени номинираните за национален кръг в Първи национален конкурс “Иноватори в образованието” столични образователни институции. Управленският екип на 18. СУ “Уилям Гладстон” в състав Величка Стойчева – директор, Атанас Димитров – зам.-директор, Радина Младенова – зам.-директор, Ралица Кирилова – зам.-диртектор, Елисавета Владимирова – зам.-директор, Десислава Николкова – зам.-директор и Светла Ковачева – старши учител по английски език бе номиниран в категория „Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения“.