График за приравнителни изпити за период до 30.11.2019г

26.11.2019г- Български език и литература за -ЗУЧ и ЗП-8 клас

26.11.2019г-Корейски език-ЗУЧ-9клас

29.11.2019г-Български език и литература-ИУЧ -8 клас

29.11.2019г-Български език и литература-ЗУЧ-7клас

29.11.2019г-Арабски език-ЗУЧ-8 клас

29.11.2019г-Испански език-ЗУЧ-9клас

29.11.2019г-Английски език-ЗУЧ-8 клас

29.11.2019г-История и цивилизация-ПП-10клас

29.11.2019г-Философия-ЗУЧ-8клас