Обявяване на свободно място в 8 клас

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 8 клас, паралелка с интензивно изучаване на арабски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 16.10. 2019 г.

Директор
Величка Стойчева