“Осигуряване на самолетни билети за нуждите на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция 1: „Самолетни билети за служебни пътувания в Европа“; Обособена позиция 2: „Самолетни билети за служебни пътувания извън Европа”