април 2019

Month

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2019/2020г.

Договор N14 Договор N714 Договор Покана 18-то 1 покана колибри Предложение за изпълнение 1 Проект на договор 1 Ценово предложение 1 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2...
Read More

Прием в първи клас – учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители, Заявления и документи за прием в първи клас ще се приемат от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. включително; всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в сградата...
Read More
1 2