Участие на 18. СУ в кампанията “Капчки за бъдещето”

18 СУ „Уилям Гладстон” активно се включва във всички благотворителни инициативи. Най-активни в кампанията „Капачки за бъдеще”, проведена на 13.04.2019г., бяха учениците от начален и прогимназиален етап на обучение, които събраха и предадоха 140 килограма капачки. А ученици от ученическия съвет помогнаха при извозването на пълните бутилки и бидони. За направеното добро дело получиха грамота.