Набиране на предложения за доставка на мляко и млечни продукти по схема ” Училищно мляко”