Родителски срещи за прогимназиален и гимназиален етап

Родителски срещи за втори учебен срок за  2018/2019 година ще се проведат, както следва:
27.03.2019 г. (сряда) от 19:00 ч. – родителска среща за прогимназиален етап (V,VI и VII клас) по класове в съответните класни стаи;
• 21.03.2019 г. (четвъртък) от 19:00 ч. – родителска среща за гимназиален етап (VIII, ІХ, Х, ХІ и XII клас) по класове в съответните класни стаи.