Среща на Захари Карабашлиев с ученици от 18. СУ

На 07. 03. 2019 г. авторът на романите “Жажда”, “Хавра” и “18% сиво” Захари Карабашлиев бе гост на 18. СУ “Уилям Гладстон”.
След един откровен разговор за историчността в художествената литература и за отговорността, вдъхновението и смелостта с учениците от 18. СУ,
Захари Карабашлиев обеща, че това няма да е последното му гостуване.