Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджет 2018 г. можете да видите в прикачения файл.