Родителски срещи за началото на учебната 2018-2019 година!

Родителските срещи за началото на учебната 2018/2019 година ще се проведат, както следва:
 01.10.2018 г. (понеделник) от 18:30 ч. – обща родителска среща за VIII-те класове в залата на ІІІ-ти етаж в училището, след което ще продължи по класове в съответните класни стаи;
• 02.10.2018 г. (вторник) от 18:30 ч. – обща родителска среща за V-те класове в залата на ІІІ-ти етаж в училището, след което ще продължи по класове в съответните класни стаи;
• 02.10.2018 г. (вторник) от 19:00 ч. – родителска среща за VI и VII клас по класове в съответните класни стаи;
• 04.10.2018 г. (четвъртък) от 19:00 ч. – родителска среща за ІХ, Х, ХІ и XII клас по класове в съответните класни стаи.