Прием в първи клас

Родителската среща за първи клас ще се проведе на 20.06.2018 г. от 18:00 ч. в кинозалата на училището.