Участие на 18. СУ във II Международна кръгла маса „Детски социокултурни инициативи – за мир в целия свят” в рамките на Международна конференция INFOCUS, в Женева, Швейцария

Група ученици от 6в клас на 18 СУ”У.Гладстон /Лиана О., Елеонора М. и Рая Ал./и техният ръководител – Евгения Стойнева – ст. учител по руски език, ще вземат участие във II Международна кръгла маса „Детски социокултурни инициативи – за мир в целия свят” в рамките на Международна конференция INFOCUS, в Женева, Швейцария, в средата на м.юни 2018г.

Екипът спечели тази възможност в резултат на участие в международен проект „Тетрадка Дружбы – объединяя детей планеты Земля”, в който участваха деца от общо 26 държави. Проектът позволява на всеки ученик, независимо от неговата националност, местоживеене, социално положение и физически възможности, да споделя с приятели от други страни добри практики, свързани с 17 –те Цели в областта на устойчивото развитие, формулирани от Организацията на Обединените Нации.

„Тетрадка Дружбы” е нещо като социокултурен дневник, в който децата могат да разкажат за себе си и своята страна, да споделят опит от участие в социално значими проекти и мероприятия, да се фокусират върху световни проблеми, характерни за тяхното местоживеене, а така също да потърсят съвет относно разрешаване на тези проблеми от техни връстници в други страни.