Откриване на Център по природо-математически науки