Конкурс за селекция на педагогически специалисти, психолози и ресурсен учител за участие в мобилност с цел обучение програма Еразъм+, КД1

КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ПСИХОЛОЗИ, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА 

18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН” ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ – КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 2017 / 2018 г.

18. СУ „Уилям Гладстон” обявява селекционна процедура за участие в мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за учебната 2017/2018 година.

Подробна информация относно обучителните курсове и наблюдение на добри педагогически практики, условията за кандидатстване и необходимите документи можете да намерите в прикачените папки.

Краен срок за кандидатстване: 14 февруари 2018 г., 17:00 часа