Международно състезание Китайски езиков мост – Китай 2017