ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 18 СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“