„Извършване на СМР за обособяване на Център по природоматематически науки, ремонт на кабинети, хранилища и санитарно-хигиенни помещения – 2 –ри етаж, Изток, на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София”