Покана за заседание на Обществения съвет към 18. СУ “Уилям Гладстон”