12.09.2014 г. – Награждаване на 18 СОУ с почетна грамота на министъра на външните работи на Япония