Работна среща на 20 ученици и 8 учители от 18 СОУ „Уилям Гладстон” в гр. Пултуск, Полша по проект „MY HEALTH – MY LIFE” – ДВУСТРАННО ПАРТНЬОРСТВО „КОМЕНСКИ”