Участие на 18 СОУ в Столичното състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“