„Ремонт и смяна на предназначението на помещения на кота ±0.00, ремонт на класни стаи и възстановяване на зелени площи в двора на 18.СОУ„Уилям Гладстон” – гр.София”.