Извършване на ремонти и реставрационни строително-монтажни работи и изграждане на пожароизвестителна система в сградата на 18 СОУ ” Уилям Гладстон”