Материална база

Училищен стол

В началото на учебната 2012/2013 година врати отваря обновения училищен стол, в който 18 СОУ инвестира от собствения си бюджет близо 300 000 лева. Тези средства се влагат за неговата цялостна модернизация и оборудване, с което 18 СОУ се превърна в едно от училищата – пионери, които не само осигуряват здравословно хранене, но и възпитават здравословен начин на живот.