Ресурси

Стипендии

Уважаеми ученици,

заявления-декларации за отпускане на стипендии за учебната 2020-2021 година се подават от 4.10.2021 г. до 18.10.2021 г. по електронен път на служебния имейл на Вашия класен ръководител или в училище. Към заявлението-декларация учениците ЗАДЪЛЖИТЕЛНО прилагат Удостоверение за банкова сметка на името на стипендианта. За учениците, ненавършили 14 години се предоставя Удостоверение за банкова сметка на родител.

Процедура за отпускане на стипендии

Критерии за допускане на стпендии на учениците

Заявление за стипендия за отличен успех за 9 до 12 клас

Заявление за стипендия за 8 клас за успех

Еднократна стипендия

Стипендия за подпомагане достъпа до образование

Заявление за стипендия на ученици без родители/родител

Заявление за стипендия на ученици с ТЕЛК