Свободни места

Уважаеми родители,

Към 10.09.2021 г са налични следните свободни места:

5 б-корейски език/англисйки език-2 бр;

5 в-руски език/английски език-1 бр;

6 б-корейски език/англисйки език-1 бр;

6 ж-японски език/англисйки език-1 бр;

7 б-корейски език/англисйки език-2 бр;

7 в-руски език/английски език-1 бр;

7 д-френски език/английски език- 1 бр.

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към 20.08.2021 г. няма наличие на свободни места в нито една паралелка.

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на корейски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на немски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. две свободни места в 4 клас, паралелка с изучаване на френски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на английски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 1 клас, паралелка с изучаване на корейски език и едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на руски език

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 6 клас, паралелка с изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 7 клас, паралелка с изучаване на руски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 5 клас, паралелка с изучаване на английски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 12.02. 2021 г.

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 10 клас, паралелка с интензивно изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 11.02. 2021 г.

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на корейски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на японски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език;
 5. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на немски език;
 6. едно свободно място в 1 клас, паралелка с изучаване на японски език