Свободни места

Към 23.03.2023 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “д” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  японски/английски език.

1 свободно място в 8 “е” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  арабски език/английски език.

Срок за подаване на документи: до 16:00 ч. на 24.03.2023 г.

Обяваване на класирането и записване:

27.03.2023 г. – 9:30 – 11:00 ч.

Резултати:

Вхдоящ номер:1092/24.03.2023 г.- ВВВ бал 369.5-за 8 “Д” клас японски език/английски език

Към 09.02.2023 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на китайски език/английски език.

Срок за подаване на документи: до 12:00 ч. на 10.02.2023 г.

Обяваване на класирането и записване:

10.02.2023 г. – 13:30 – 14:00 ч.

 

Към 02.12.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на китайски език/английски език.

Срок за подаване на документи: до 12:00 ч. на 06.12.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

06.12.2022 г. – 13:30 – 14:00 ч.

 

Към 5.10.2022 г. не са налични свободни места в 8 клас.

 

Към 30.09.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на китайски език/английски език.

Срок за подаване на документи: до 15:00 ч. на 30.09.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

30.09.2022 г. – 15:30 – 16:00 ч.

Класиран ученик Й.И.С. – бал 298,5 т.

Резултат от класиране за обявеното свободно в 8 “Г” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на френски език/английски език:

Класиран ученик Н.М.Д. – бал 302 т.

Към 14.09.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “г” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на френски език/английски език.

Срок за подаване на документи: до 12:30 ч. на 14.09.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

14.09.2022 г. – 13:00 – 14:00 ч.

 

Резултат от класиране за обявеното свободно в 8 “а” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език/немски език:

Класиран ученик В.С.К. – бал 322

Уважаеми родители,

Към 30.08.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “а” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език/немски език.

Срок за подаване на документи: до 16:30 ч. на 30.08.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

31.08.2022 г. – 9:00 – 10:00 ч.

 

Уважаеми родители,

Към 22.08.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “а” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език/немски език.

Срок за подаване на документи: 17:30 ч. на 22.08.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

23.08.2022 г. – 9:00 – 11:00 ч.

Уважаеми родители,

към 03.08.2022 г. не са налични свободни места.

 

Уважаеми родители,

Към 22.07.2022 г. са налични следните свободни места:

2 свободни места в 6 “Б” клас корейски език/английски език;

1 свободно място в 6 “Е” японски език/английски език;

1 свободно място в  7 “А” английски език/китайски език;

3 свободни места в 7 “Б” корейски език/английски език;

2 свободни места 7 “Ж” японски език/английски език.

 

 

Уважаеми родители,

Към 18.07.2022 г. са налични следните свободни места:

2 свободни места в 6 “Б” клас корейски език/английски език;

1 свободно място в 6 “Д” френски език/английски език;

1 свободно място в 6 “Е” японски език/английски език;

1 свободно място в  7 “А” английски език/китайски език;

3 свободни места в 7 “Б” корейски език/английски език;

2 свободни места 7 “Ж” японски език/английски език;

1 свободно място 10 “Б” немски език/английски език.

 

Уважаеми родители,

Към 28.02.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – с интензивно изучаване на китайски език/англйски език.

1 свободно място в 9 “е” клас – с интензивно зиучаване на арабски език/английски език

Подаване на документи на имейл info@18sou.net

Резултати от класиране за обявеното свободно място в 8”ж” клас:

Ученик с вх. # 307/12.11.2021 

 

Уважаеми родители,

Към 10.11.2021 г са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – с интензивно изучаване на китайски език/англйски език.

Подаване на документи:  до 12.11.2021 (вкл.) от 9:00 ч. до 15:00 ч.

Класиране в 15:30 ч на 12.11.2021 г.

 

 

Резултати от класиране за обявеното свободно място, в 8”е” клас:

Ученик с вх. # 154/07102021 – 288 т.

Уважаеми родители,

Към 07.10.2021 г са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “е” клас – с интензивно изучаване на арабски език/англйски език.

Подаването на документи от 07 – 11. 10.2021 (вкл.) от 10.00 ч. до 16:00 ч.

Класиране в 16.30 ч на 11.10.2021 г.

 

Уважаеми родители,

Към 28.09.2021 г са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 е с интензивно изучаване на арабски език/англйски език.

Подаването на документи от 10.00 ч до 12.30 на 29.09.2021 г.

Класиране в 13.30 ч на 29.09.2021 г.

Уважаеми родители,

Към 10.09.2021 г са налични следните свободни места:

5 б-корейски език/англисйки език-2 бр;

5 в-руски език/английски език-1 бр;

6 б-корейски език/англисйки език-1 бр;

6 ж-японски език/англисйки език-1 бр;

7 б-корейски език/англисйки език-2 бр;

7 в-руски език/английски език-1 бр;

7 д-френски език/английски език- 1 бр.

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към 20.08.2021 г. няма наличие на свободни места в нито една паралелка.

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на корейски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на немски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. две свободни места в 4 клас, паралелка с изучаване на френски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на английски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 1 клас, паралелка с изучаване на корейски език и едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на руски език

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 6 клас, паралелка с изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 7 клас, паралелка с изучаване на руски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 5 клас, паралелка с изучаване на английски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 12.02. 2021 г.

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 10 клас, паралелка с интензивно изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 11.02. 2021 г.

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на корейски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на японски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език;
 5. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на немски език;
 6. едно свободно място в 1 клас, паралелка с изучаване на японски език