Свободни места

Налични свободни места към 16.02.2024 г.

Учебна година Клас Брой свободни места
2023-2024 5 б клас ( корейски, английски) 2
2023-2024 5 в клас (руски, английски) 2
2023-2024 5 д клас (френски, английски) 1
2023-2024 5 е клас (японски, английски) 2
2023-2024 5 ж клас (японски/английски) 1
2023-2024 6 а клас (английски, китайски) 1
2023-2024 6 б клас (корейски, английски 2
2023-2024 6 в клас (руски, английски) 1
2023-2024 6 д клас (френски, английски) 1
2023-2024 7 б клас (корейски, английски) 4
2023-2024 7 в клас (руски/английски) 1
2023-2024 7 г клас (немски, английски) 1
2023-2024 7 д клас (френски, английски) 1
2023-2024 7 ж клас (японски, английски) 1
2023-2024 10 ж клас (китайски, английски) 1

 

Уважаеми родители и ученици,

към дата 8.12.2023 г. e наличнo свободнo мяста в 9 “в” клас, профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на френски/испански език

Срок за подаване на документи: до 16:00 ч. на 11.12.2023 г.  в канцеларията на училището.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО КЛАСИРАНЕ

ПО НАРЕДБА № 10 В 18. СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

8 “г” клас, профил “Природни науки” с интензивно изучаване на  френски/англ. език – вх. №490/28.11.2023 г. – С.Ц.Р. – 319 т.

Уважаеми родители и ученици,

към дата 24.11.2023 г. e наличнo свободнo мяста в 8 “г” клас, профил “Природни науки” с интензивно изучаване на френски/англ.език

Срок за подаване на документи: до 16:00 ч. на 28.11.2023 г.  в канцеларията на училището.

Налични свободни места към 24.11.2023 г.

Учебна година Клас Брой свободни места
2023-2024 1 б клас (корейски/английски) 1
2023-2024 4 е клас (японски, английски) 1
2023-2024 5 б клас ( корейски, английски) 2
2023-2024 5 в клас (руски, английски) 2
2023-2024 5 д клас (френски, английски) 1
2023-2024 5 е клас (японски, английски) 1
2023-2024 5 ж клас (японски/английски) 1
2023-2024 6 а клас (английски, китайски) 1
2023-2024 6 б клас (корейски, английски) 1
2023-2024 6 в клас (руски, английски) 4
2023-2024 6 д клас (френски, английски) 1
2023-2024 7 б клас (корейски, английски)

7 в клас (руски/английски)

4

2

2023-2024 7 г клас (немски, английски) 1
2023-2024 7 д клас (френски, английски) 1
2023-2024 7 ж клас (японски, английски) 1
2023-2024 10 г клас (френски, английски) 1
2023-2024 10 ж клас (китайски, английски) 2

 

Уважаеми родители и ученици,

към дата 16.10.2023 г. e наличнo свободнo мяста в 8 ” ж” клас, профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  китайски/англ.език

Срок за подаване на документи: 11:30 – 15:30 ч. на 16.10.2023 г. в канцеларията на училището.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО КЛАСИРАНЕ

ПО НАРЕДБА № 10 В 18. СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

8 “ж” клас, профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  китайски/англ. език – К.В.К. – 312.5 т.

Уважаеми родители и ученици,

към дата 18.09.2023 г. e наличнo свободнo мяста в 8 ” ж” клас, профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  китайски/англ.език

Срок за подаване на документи: 9:30 – 12:00 ч. на 19.09.2023 г. в канцеларията на училището.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО КЛАСИРАНЕ

ПО НАРЕДБА № 10 В 18. СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

8 “в” клас, профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  френски/испански език – А.Б.Ил – 331 т.

 

 

Уважаеми родители и ученици,

към дата 18.09.2023 г. e наличнo свободнo мяста в 8 “в” клас, профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  френски/испански език

Срок за подаване на документи: 13:30 – 16:30 ч. на 18.09.2023 г. в канцеларията на училището.

Обяваване на класирането и записване:

19.09.2023 г. – 9:30

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО КЛАСИРАНЕ

ПО НАРЕДБА № 10 В 18. СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

ПО ПАРАЛЕЛКИ:

Профил „Природни науки“, с интензивно изучаване на френски език/английски език

Вх. N 2030/11.09.2023 г. – Е.Р.П. – бал 369 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на китайски език/английски език

Вх. N 2024/11.09.2023 г. – А.Й. – бал 331 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на арабски език/английски език

Вх. N 2033/11.09.2023 г. – В.Д.Д. – бал 307,5  т.

Вх. N 2031/11.09.2023 г. – К.С.И. – бал 299 т.

 

Уважаеми родители и ученици,

към дата 08.09.2023 г., след приключило записване, са налични следните свободни места в 8 клас :

профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  китайски/английски език – 1 свободно място

профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  арабски език/английски език – 2 св. места

профил “Природни наауки” с интензивно изучаване на  френски език/английски език – 1 свободно място

Срок за подаване на документи: 09:00 – 12:00 ч. на 11.09.2023 г.

Обяваване на класирането и записване:

11.09.2023 г. – 12:30 – 16:00 ч.

Напомняме Ви, че подаването на Заявления е валидно само с приложен оригинал на свидетелството за завършено основно образование.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО ПЕТО КЛАСИРАНЕ

ПО НАРЕДБА № 10 В 18. СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

ПО ПАРАЛЕЛКИ:

Профил „Природни науки“, с интензивно изучаване на Немски език/английски език

 

Вх. N/дата Инициали Бал
1 368/05.09.2023 г. М.К.П. 370 т.
2 345/04.09.2023 г. Д.Г.Г. 340,5 т.
3 370/05.09.2023 г. Е.М.М. 334,5 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на френски език/испански език

 

Вх. N/дата Инициали Бал
1 367/05.09.2023 г. Б.В.Д. 371,5 т.
2 369/05.09.2023 г. М.В.В. 368 т.

Профил „Природни науки“, с интензивно изучаване на френски език/английски език

 

Вх. N/дата Инициали Бал
1 363/05.09.2023 г. Е.И.М. 391,5 т.
2 342/04.09.2023 г. И.И.С. 326,5 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на японски език/английски език

 

Вх. N/дата Инициали Бал
1 362/05.09.2023 г. К.Д.К. 394 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на китайски език/английски език

 

Вх. N/дата Инициали Бал
1 372/05.09.2023 г. Л.Р.Т. 327 т.
2 373/05.09.2023 г. Е.С.Д. 321,5 т.

Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на арабски език/английски език

 

Вх. N/дата Инициали Бал
1 378/05.09.2023 г. А.К.Д. 313,5 т.
2 340/04.09.2023 г. Н.Д.Р. 294 т.
3 338/04.09.2023 г. Б.Б.К. 291,5 т.
4 332/04.09.2023 г. Д.И.С 290 т.
5 375/05.09.2023 г. И.С.М. 288,5 т.
6 377/05.09.2023 г. Б.Е.П. 285,5 т.

Записване – кабинет №1

07.09. – 13:00-16:00 ч.

08.09. – 8:30-16:00 ч.

 

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам следните свободни места за учебната 2023-2024 година:

3 клас – 1 място – японски/английски

4 клас – 2 места – корейски/английски и японски/английски

5 клас – 1 място – корейски/английски

Срок за подаване на документи: 30.08.- 05.09.2023 г.

Заявление по ОБРАЗЕЦ може да бъде подадено както на място в канцеларията на училището, така и на имейл адрес на училището. В срок до 11.09.2023 г. служител на училището ще извести родителите на приетите ученици за потвърждаване и предпериемане на действия по преместването.

За допълнителни въпроси и информация можете да се свържете с нас.

 

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ПО НАРЕДБА № 10 В 18. СУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”

ПО ПАРАЛЕЛКИ:

Профил Интензивно изучаване на ЧЕ в VІІІ клас Втори чужд език Свободни места
1 Природни науки Английски език Немски език 0
2 Природни науки Немски език Английски език 3
3 Чужди езици Френски език Испански език 2
4 Природни науки Френски език Английски език 2
5. Чужди езици Японски език Английски език 1
6 Чужди езици Арабски език Английски език 6
7. Чужди езици Китайски език Английски език 2
8. Чужди езици Корейски език Английски език 0

 

Kомисия и график на дейностите след четвърти етап на класиране

 

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам следните свободни места за учебната 2023-2024 година:

4 клас – 1 място – японски/английски

5 клас – 6 места – немски/английски (2); френски/английски (1); английски/китайски (1); японски/английски (2)

7 клас – 1 място – японски/английски

Срок за подаване на документи: 01.08.- 08 08.2023 г.

Заявление по ОБРАЗЕЦ може да бъде подадено както на място в канцеларията на училището, така и на имейл адрес на училището. В срок до 11.08.2023 г. служител на училището ще извести родителите на приетите ученици за потвърждаване и предпериемане на действия по преместването.

За допълнителни въпроси и информация можете да се свържете с нас.

 

Към 05.07.2023 г. са налични следните свободни места за учебната 2023-2024 година:

Учебна година Клас Брой свободни места
2023-2024 4 а клас (английски, китайски) 1
2023-2024 4 е клас (японски, английски) 1
2023-2024 5 б клас ( корейски, английски) 3
2023-2024 5 в клас (руски, английски) 1
2023-2024 5 д клас (френски, английски) 1
2023-2024 5 е клас (японски, английски) 1
2023-2024 6 а клас (английски, китайски) 1
2023-2024 6 б клас (корейски, английски) 4
2023-2024 6 в клас (руски, английски) 6
2023-2024 6 д клас (френски, английски) 1
2023-2024 6 е клас (японски, английски) 3
2023-2024 7 б клас (корейски, английски) 4
2023-2024 7 г клас (немски, английски) 1
2023-2024 7 д клас (френски, английски) 1
2023-2024 7 е клас (японски, английски) 1
2023-2024 10 г клас (френски, английски) 1
2023-2024 10 ж клас (китайски, английски) 1

Срок за подаване на документи: 14.07.2023 г.

 

 

Към 23.03.2023 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “д” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  японски/английски език.

1 свободно място в 8 “е” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на  арабски език/английски език.

Срок за подаване на документи: до 16:00 ч. на 24.03.2023 г.

Обяваване на класирането и записване:

27.03.2023 г. – 9:30 – 11:00 ч.

Резултати:

Вхдоящ номер:1092/24.03.2023 г.- ВВВ бал 369.5-за 8 “Д” клас японски език/английски език

Към 09.02.2023 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на китайски език/английски език.

Срок за подаване на документи: до 12:00 ч. на 10.02.2023 г.

Обяваване на класирането и записване:

10.02.2023 г. – 13:30 – 14:00 ч.

 

Към 02.12.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на китайски език/английски език.

Срок за подаване на документи: до 12:00 ч. на 06.12.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

06.12.2022 г. – 13:30 – 14:00 ч.

 

Към 5.10.2022 г. не са налични свободни места в 8 клас.

 

Към 30.09.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на китайски език/английски език.

Срок за подаване на документи: до 15:00 ч. на 30.09.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

30.09.2022 г. – 15:30 – 16:00 ч.

Класиран ученик Й.И.С. – бал 298,5 т.

Резултат от класиране за обявеното свободно в 8 “Г” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на френски език/английски език:

Класиран ученик Н.М.Д. – бал 302 т.

Към 14.09.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “г” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на френски език/английски език.

Срок за подаване на документи: до 12:30 ч. на 14.09.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

14.09.2022 г. – 13:00 – 14:00 ч.

 

Резултат от класиране за обявеното свободно в 8 “а” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език/немски език:

Класиран ученик В.С.К. – бал 322

Уважаеми родители,

Към 30.08.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “а” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език/немски език.

Срок за подаване на документи: до 16:30 ч. на 30.08.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

31.08.2022 г. – 9:00 – 10:00 ч.

 

Уважаеми родители,

Към 22.08.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “а” клас – профил “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език/немски език.

Срок за подаване на документи: 17:30 ч. на 22.08.2022 г.

Обяваване на класирането и записване:

23.08.2022 г. – 9:00 – 11:00 ч.

Уважаеми родители,

към 03.08.2022 г. не са налични свободни места.

 

Уважаеми родители,

Към 22.07.2022 г. са налични следните свободни места:

2 свободни места в 6 “Б” клас корейски език/английски език;

1 свободно място в 6 “Е” японски език/английски език;

1 свободно място в  7 “А” английски език/китайски език;

3 свободни места в 7 “Б” корейски език/английски език;

2 свободни места 7 “Ж” японски език/английски език.

 

 

Уважаеми родители,

Към 18.07.2022 г. са налични следните свободни места:

2 свободни места в 6 “Б” клас корейски език/английски език;

1 свободно място в 6 “Д” френски език/английски език;

1 свободно място в 6 “Е” японски език/английски език;

1 свободно място в  7 “А” английски език/китайски език;

3 свободни места в 7 “Б” корейски език/английски език;

2 свободни места 7 “Ж” японски език/английски език;

1 свободно място 10 “Б” немски език/английски език.

 

Уважаеми родители,

Към 28.02.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – с интензивно изучаване на китайски език/англйски език.

1 свободно място в 9 “е” клас – с интензивно зиучаване на арабски език/английски език

Подаване на документи на имейл info@18sou.net

Резултати от класиране за обявеното свободно място в 8”ж” клас:

Ученик с вх. # 307/12.11.2021 

 

Уважаеми родители,

Към 10.11.2021 г са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – с интензивно изучаване на китайски език/англйски език.

Подаване на документи:  до 12.11.2021 (вкл.) от 9:00 ч. до 15:00 ч.

Класиране в 15:30 ч на 12.11.2021 г.

 

 

Резултати от класиране за обявеното свободно място, в 8”е” клас:

Ученик с вх. # 154/07102021 – 288 т.

Уважаеми родители,

Към 07.10.2021 г са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “е” клас – с интензивно изучаване на арабски език/англйски език.

Подаването на документи от 07 – 11. 10.2021 (вкл.) от 10.00 ч. до 16:00 ч.

Класиране в 16.30 ч на 11.10.2021 г.

 

Уважаеми родители,

Към 28.09.2021 г са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 е с интензивно изучаване на арабски език/англйски език.

Подаването на документи от 10.00 ч до 12.30 на 29.09.2021 г.

Класиране в 13.30 ч на 29.09.2021 г.

Уважаеми родители,

Към 10.09.2021 г са налични следните свободни места:

5 б-корейски език/англисйки език-2 бр;

5 в-руски език/английски език-1 бр;

6 б-корейски език/англисйки език-1 бр;

6 ж-японски език/англисйки език-1 бр;

7 б-корейски език/англисйки език-2 бр;

7 в-руски език/английски език-1 бр;

7 д-френски език/английски език- 1 бр.

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към 20.08.2021 г. няма наличие на свободни места в нито една паралелка.

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на корейски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на немски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. две свободни места в 4 клас, паралелка с изучаване на френски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на английски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 1 клас, паралелка с изучаване на корейски език и едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на руски език

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 6 клас, паралелка с изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 7 клас, паралелка с изучаване на руски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 5 клас, паралелка с изучаване на английски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 12.02. 2021 г.

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 10 клас, паралелка с интензивно изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 11.02. 2021 г.

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на корейски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на японски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език;
 5. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на немски език;
 6. едно свободно място в 1 клас, паралелка с изучаване на японски език