Свободни места

Уважаеми родители,

Към 28.02.2022 г. са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – с интензивно изучаване на китайски език/англйски език.

1 свободно място в 9 “е” клас – с интензивно зиучаване на арабски език/английски език

Подаване на документи на имейл info@18sou.net

Резултати от класиране за обявеното свободно място в 8”ж” клас:

Ученик с вх. # 307/12.11.2021 

 

Уважаеми родители,

Към 10.11.2021 г са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “ж” клас – с интензивно изучаване на китайски език/англйски език.

Подаване на документи:  до 12.11.2021 (вкл.) от 9:00 ч. до 15:00 ч.

Класиране в 15:30 ч на 12.11.2021 г.

 

 

Резултати от класиране за обявеното свободно място, в 8”е” клас:

Ученик с вх. # 154/07102021 – 288 т.

Уважаеми родители,

Към 07.10.2021 г са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 “е” клас – с интензивно изучаване на арабски език/англйски език.

Подаването на документи от 07 – 11. 10.2021 (вкл.) от 10.00 ч. до 16:00 ч.

Класиране в 16.30 ч на 11.10.2021 г.

 

Уважаеми родители,

Към 28.09.2021 г са налични следните свободни места:

1 свободно място в 8 е с интензивно изучаване на арабски език/англйски език.

Подаването на документи от 10.00 ч до 12.30 на 29.09.2021 г.

Класиране в 13.30 ч на 29.09.2021 г.

Уважаеми родители,

Към 10.09.2021 г са налични следните свободни места:

5 б-корейски език/англисйки език-2 бр;

5 в-руски език/английски език-1 бр;

6 б-корейски език/англисйки език-1 бр;

6 ж-японски език/англисйки език-1 бр;

7 б-корейски език/англисйки език-2 бр;

7 в-руски език/английски език-1 бр;

7 д-френски език/английски език- 1 бр.

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към 20.08.2021 г. няма наличие на свободни места в нито една паралелка.

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на корейски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на немски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. две свободни места в 4 клас, паралелка с изучаване на френски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на английски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 1 клас, паралелка с изучаване на корейски език и едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на руски език

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 6 клас, паралелка с изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 7 клас, паралелка с изучаване на руски език.

Срок за подаване на документи: постоянен

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 5 клас, паралелка с изучаване на английски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 12.02. 2021 г.

Директор
Величка Стойчева

 

На основание чл. 104, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на едно свободно място в 10 клас, паралелка с интензивно изучаване на френски език.

Срок за подаване на документи: 12:30 ч. на 11.02. 2021 г.

Директор
Величка Стойчева

На основание чл. 104, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам наличие на:

 1. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на корейски език;
 2. едно свободно място в 3 клас, паралелка с изучаване на японски език;
 3. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на руски език;
 4. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на японски език;
 5. едно свободно място в 4 клас, паралелка с изучаване на немски език;
 6. едно свободно място в 1 клас, паралелка с изучаване на японски език