Профил на купувача

18 СОУ „ Уилям Гладстон“ – гр. София е публична организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл. 5,ал.2 т.14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в 18 СУ „ Уилям Гладстон“ се извършват от директора  на училището.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от 18 СУ „ Уилям Гладстон“ можете да получите от следните длъжностни лица:

Елисавета Владимирова – зам.директор Административно –стопанска дейност, тел. 987 07 60

Камелия Додова – секретар, тел. 988 03 01

Данни за кореспонденция с 18 СУ „ Уилям Гладстон“ във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Адрес: гр. София, 1303
ул. „Пиротска” № 68
Факс: 02/987 96 82
Eлектронна поща: sou18@mail.bg
Официална страница на 18 СУ „ Уилям Гладстон“ в интернет: www.18sou.net
Работно време: 9.00 – 17.30 ч.