Проект

Твоят час

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
18. СУ „Уилям Гладстон“ участва в проект „Твоят час“ от учебната 2016-2017 година. Интересът към проекта е изключитено голям, като за учебната 2016-2017 година в училището бяха сформирани 79 групи по извънкласни дейности, а през тази учебна година сформираните групи вече са 83.
Повече информация за проекта можете да видите на следния линк: http://tvoiatchas.mon.bg/
АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта “Твоят час”
Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.
За целта, директорите на училищата следва да запознаят учениците, техните родители, както и членовете на съвета „Твоят час“ с възможността да изразят мнението си за дейностите по проекта и да предоставят електронните адреси на анкетите. Същите са както следва:
Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx 
Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx 
Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx
Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.