Олимпиада по история и цивилизация, областен кръг

Уважаеми участници, класирани за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация/и, на 29.02.2020г /събота/ от 8.15ч всички ученици трябва да се явят пред съответните училища както следва:

5. клас-23.СУ “Фредерик Жолио-Кюри”    бул. Ситняково №21

6. клас-ПГМЕ “Н. Вапцаров”      ул. Стара планина№13

7.клас-18.СУ “Уилям Гладстон” ул. Пиротска №68

8.клас, 9.клас, 10.клас, 11.клас,-164ГПИЕ    ул. “Султан тепе” Nº1

12.клас-18.СУ “Уилям Гладстон”   ул. Пиротска №68

Всички ученици да носят със себе си лична карта или ученическа лична карта. Придружителите ще бъдат допуснати до входа на училищата домакини.

Учениците да носят син химикал.