Олимпиада по история и цивилизация, национален кръг

Регламент за провеждане на олимпиада по история и цивилизация/ии-национален кръг

Уважаеми ученици,

На 28.06.2020г /неделя/ за национален кръг на олимпиадата по история и цивилизация/ии трябва да носите със себе си лична карта или ученическа лична карта, черен химикал за писане и да се явите пред училището в 13.30 ч.

С оглед на епидемиологичната обстановка моля да бъдете с предпазни маски и да спазвате дистанция.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации за 7 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации за 10 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации за 12 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации за 5,6,8,9,11 клас