Олимпиада по история и цивилизации-национален кръг

На основание заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката, националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2021 – 2022 г. прави следните промени:

Националният кръг ще се проведе в един етап, на 8 април 2022 г. /петък/, от 9.00 часа, в училището координатор -18 СУ “Уилям Гладстон”

Учениците следва да се явят най-късно 8.30 ч. носейки черен химикал, документ за самоличност, както и лични предпазни средства.